Quy trình Gia công

Quy trình gia công đá solid surface

Bước 1: Nhận bản vẽ, bóc khối lượng đá và xác định quy cách hạng mục.

nhan ban ve

Bước 2: Cắt đá

Bước 3: Ghép đá

Bước 4: Mài đường keo

Bước 5: Đánh bóng